O nama

Dubrovnik Summer Festival
Dubrovnik, Hrvatska

DUBROVAČKE LJETNE IGRE

Kao vodeći partner, Dubrovačke ljetne igre u ovaj projekt unose 70 godina dugu tradiciju organizacije najvećeg kulturnog festivala u Hrvatskoj i iskustvo stvaranja posebnih kazališnih programa na lokacijama pod UNESCO-ovom zaštitom.

Dubrovačke ljetne igre odgovorne su za upravljanje cjelokupnog projekta i bit će uključene u kreiranje i provedbu aktivnosti ostalih projektnih partnera.

http://www.dubrovnik-festival.hr

Novi Sad, Srbija

KULTURANOVA

Kulturanova je nevladina organizacija koja potiče pozitivne društvene promjene i poboljšava položaj kreativnih ljudi u Novom Sadu i regiji. Promovira miroljubiv suživot, manjinska i ljudska prava uključujući ranjive skupine u svoje projekte te propagirajući kreativnost kao važan alat za razvoj gospodarstva i poduzetništva.

Kulturanova kao partner projekta imat će velik doprinos zbog svog bogatog iskustva u radu s manjinama i drugim ranjivim skupinama.

Maribor, Slovenija

SLOVENSKO NARODNO KAZALIŠTE MARIBOR

Jedno od tri državna kazališta u Sloveniji, Slovensko narodno kazalište Maribor osnovano je kao profesionalno kazalište 1919. godine i od tada predstavlja važan dio slovenske tradicije u području izvedbenih umjetnosti (drama, opera i baleta) i glazbe.

SNT Maribor ima aktivnu ulogu projektnog partnera u rješavanju i razvoju tri glavne teme: iskustvo migranta kroz istraživanje i promicanje pozitivnih te suočavanje s negativnim aspektima migracija (kao što su ksenofobija, islamofobija, predrasude koje utječu na kulturne razlike, itd.) kako bi se prevladao ili barem smanjio njihov negativni utjecaj.

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }